Esej zaliczeniowy – jak go napisać?

27 marca 2020

gallery

esej_napisz go z nami
teksty24 jak napisać esej zaliczeniowy

Powszechnie wiadomo, że jednym z głównych celów naszych studiów jest zdobycie wyższego wykształcenia. Zanim to jednak nastąpi musimy przebrnąć przez szereg różnego rodzaju zliczeń i egzaminów. Część z nich ma formę ustną, inne występują w postaci testów. Dość często zdarza się jednak, że warunkiem uzyskania zaliczenia z danego przedmiotu jest esej zaliczeniowy, napisany na wybrany temat.

Podstawowe zasady i normy

Może się wydawać, że nie ma nic prostszego niż stworzenie eseju, ponieważ w ogólnym złożeniu jego forma jest niemal całkowicie dowolna. Sprawę ułatwia również fakt, iż duża różnorodność tekstów zliczanych do tego gatunku, sprawia, że nie jest łatwo jednoznaczne go zdefiniować. Trzeba jednak zaznaczyć, że zasada dowolności eseju nie zwalnia nas z obowiązku przeprowadzenia logicznej i precyzyjnej analizy tematu. Ważne jest również zachowanie ogólnych „ram” tej formy wypowiedzi pisemnej. Esej można bowiem określić mianem swego rodzaju szkicu. Bliżej sprecyzowane są jedynie jego kontury, natomiast jego charakter zależy bezpośrednio od poruszanej w nim tematyki. Niemniej jednak aby stworzyć dobrą pracę, która umożliwili nam zadowalające zaliczenie przedmiotu warto zastosować się do kilku wskazówek.

Kompozycja

Pierwsza z nich dotyczy kompozycji eseju. Kompozycja ta ma co prawda luźny i raczej niesystematyczny charakter, ale nie może być przypadkowa. Początek eseju jest zazwyczaj niezobowiązujący, jednak nakreśla sytuację wywołującą jego temat. Można na przykład zacząć od spostrzeżenia dotyczącego jakiegoś przeżycia lub przeczytanej lektury. Z kolei zakończenie nie musi zawierać podsumowania lub wniosków płynących z analizy tematu. W związku z tym można powiedzieć, że esej raczej otwiera dyskusję nad analizowanym zagadnieniem, niż dostarcza wyczerpujących wyjaśnień i wniosków. Przez przystąpieniem do tworzenia tekstu warto stworzyć plan, który uporządkuje nasze myśli i zebrane przez nas materiały. Dzięki temu forma i teść naszej wypowiedzi będą przemyślane.

Analizowanie zagadnienia

Ponadto tworzony przez nas tekst powinien omawiać dany temat jak najbardziej wszechstronnie (choć niekonieczne wyczerpująco). Dlatego też mile widziane będzie przedstawienie analizowanego zagadnienia z różnych perspektyw. Warto przy tym zaznaczyć, że w przypadku eseju nie musimy całkowicie stosować się do zasady przyczynowo – skutkowego konstruowania toku wywodu. Poszczególne elementy rozwinięcia mogą więc być ze sobą „łączone” za pomocą skojarzeń lub zabiegów retorycznych. Musimy jednak pamiętać, że istotę eseju stanowi rozważenie danego problemu. W związku z tym przedstawiając nasze refleksje nie możemy pod żadnym pozorem zgubić myśli przewodniej pracy.

O czym jeszcze warto pamiętać

Pisząc esej warto również urozmaicić jego stronę stylistyczną. Stosowany przez nas język powinien pełnić funkcję estetyczną, a nie ograniczać się jedynie do zakomunikowania określonego przekazu. Dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie zaskakujących form stylistycznych, która przykuje uwagę czytelnika (np. pytania, powtórzenia lub metafory).

W przypadku eseju istotną kwestią jest też przedstawianie i omawianie poszczególnych problemów z własnej perspektywy (inaczej mówiąc z perspektywy podmiotowej). Poza przeanalizowaniem tematu powinniśmy się zatem również do niego ustosunkować wyrażając własne stanowisko i poglądy. W tym kontekście szczególnie użyteczne będą wyrażenia takie jak: „według mojej opinii…”, „uważam, że…”, „sądzę, iż…” , „utrzymuję, że…” itd. Pamiętajmy, że powyższe sugestie wyznaczają tylko ogólne ramy eseju. Taka forma wypowiedzi pisemnej pozwala nam na swobodne wprowadzenie własnej inwencji, dlatego nie bójmy się wykazać kreatywnością. Stworzenie pomysłowego i zaskakującego tekstu nie tylko zagwarantuje nam zaliczenie, ale także sprawi wiele satysfakcji, a przecież o to właśnie chodzi w zdobywaniu wiedzy.

Jeśli sam nadal nie jest w stanie napisać eseju skontaktuj się z nami.

Chcesz wiedzieć więcej i być na bieżąco zaglądaj do nas na facebook’a oraz dołącz do naszej grupy na fb.