Praca dyplomowa, pierwszym krokiem do jej napisania jest wybór i sformułowanie jej tematu. Mając w perspektywie żmudne tworzenie treści kolejnych rozdziałów i obronę stworzonego przez nas dzieła zadanie to jawi się jako najłatwiejsza część procesu uzyskania wykształcenia. Każdy z nas musi jednak pamiętać, że to właśnie od wyboru tematu w dużym stopniu zależy nasz końcowy sukces. Odpowiednio dobrany temat gwarantuje bowiem nie tylko wysoką jakość napisanej przez nas pracy, ale również…

Powszechnie wiadomo, że jednym z głównych celów naszych studiów jest zdobycie wyższego wykształcenia. Zanim to jednak nastąpi musimy przebrnąć przez szereg różnego rodzaju zliczeń i egzaminów. Część z nich ma formę ustną, inne występują w postaci testów. Dość często zdarza się jednak, że warunkiem uzyskania zaliczenia z danego przedmiotu jest esej zaliczeniowy, napisany na wybrany temat. Podstawowe zasady i normy Może się wydawać, że nie ma nic prostszego niż stworzenie…

Struktura pracy dyplomowej

22 marca 2020

gallery

Kiedy wybierzemy już temat naszej pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej czy innej) i uzyskamy akceptację ze strony promotora, nie pozostaje nam nic innego, jak siąść do pisania. Należy mieć świadomość, że kolejność poruszanych przez nas zagadnień musi być wnikliwie przemyślana. Powinniśmy również pamiętać, że poza stworzonym przez nas tekstem, praca ma również inne elementy, które powinny zajmować określone miejsce w jej strukturze. Na szczęście odpowiednie uporządkowanie poszczególnych części pracy nie jest…

Jednym z pierwszych kroków, które musimy podjąć aby napisać pracę magisterską jest przegląd literatury dotyczącej wybranego przez nas tematu oraz wybór tych pozycji, które najbardziej nam się przydadzą. Zadanie to pozornie nie zalicza się do zadań trudnych. Niestety nie zalicza się też ono do zadań nieuciążliwych. Warto jednak podkreślić, że zbieranie bibliografii jest niezwykle istotne zarówno dla strony merytorycznej pracy, jak i dla ogólnego wrażenia, jakie nasza praca wywrze na…