W procesie jakim jest pisanie pracy dyplomowej wykorzystujemy wiele publikacji, które nie tylko pomagają nam stworzyć jej treść, ale także pokazują, że dogłębnie zbadaliśmy obszar związany z jej tematem. Zazwyczaj już na pierwszych spotkaniach seminaryjnych dowiadujemy się, że każda myśl lub cytat zaczerpnięty z dowolnej pozycji z tego właśnie zbioru musi zostać opatrzony odpowiednim przypisem bibliograficznym. Konieczność ta jest często przyczyną wielu kłopotów i dużej części z nas jawi się…

Dużo zdrowia

13 kwietnia 2020

gallery

Wszystkim Wam w tym trudnym czasie życzymy dużo, dużo, dużo zdrowia. Chcielibyśmy aby nikomu z Was przy Świątecznym stole nie doskwierała samotność ani też nie zabrakło Świątecznych pokarmów. Wesołego Alleluja Zarówno redaktorzy jak i pozostała część personelu https://teksty24.com.pl stosują się do wytycznych i zaleceń. Prosimy Was nie bądźcie ignorantami. Zadbajcie o zdrowie swoje i Waszych najbliższych. Teksty24.com.pl włączajac się w akcję zatrzymania koronawirusa oraz choroby (COVID – 19), którą on…

Pisząc pracę magisterską, zdecydowana większość z nas staje w końcu przed wyzwaniem związanym z przeprowadzeniem badań niezbędnych do realizacji tematu naszej pracy. Nie jest tajemnicą, że jednym z najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych w tym celu jest ankieta. Od stworzonego przez nas kwestionariusza będzie zależeć zarówno jakość samych badań, jak i trafność wniosków końcowych. Dlatego zanim przystąpimy do działania warto zastanowić się nad tym, jak zbudować ankietę, która zadowoli nas samych i naszego promotora.…

Praca dyplomowa. Pierwszym krokiem do jej napisania jest wybór i sformułowanie jej tematu. Mając w perspektywie żmudne tworzenie treści kolejnych rozdziałów i obronę stworzonego przez nas dzieła zadanie to jawi się jako najłatwiejsza część procesu uzyskania wykształcenia. Każdy z nas musi jednak pamiętać, że to właśnie od wyboru tematu w dużym stopniu zależy nasz końcowy sukces. Odpowiednio dobrany temat gwarantuje bowiem nie tylko wysoką jakość napisanej przez nas pracy, ale również…

Powszechnie wiadomo, że jednym z głównych celów naszych studiów jest zdobycie wyższego wykształcenia. Zanim to jednak nastąpi musimy przebrnąć przez szereg różnego rodzaju zliczeń i egzaminów. Część z nich ma formę ustną, inne występują w postaci testów. Dość często zdarza się jednak, że warunkiem uzyskania zaliczenia z danego przedmiotu jest esej zaliczeniowy, napisany na wybrany temat. Podstawowe zasady i normy Może się wydawać, że nie ma nic prostszego niż stworzenie…

Struktura pracy dyplomowej

22 marca 2020

gallery

Kiedy wybierzemy już temat naszej pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej czy innej) i uzyskamy akceptację ze strony promotora, nie pozostaje nam nic innego, jak siąść do pisania. Należy mieć świadomość, że kolejność poruszanych przez nas zagadnień musi być wnikliwie przemyślana. Powinniśmy również pamiętać, że poza stworzonym przez nas tekstem, praca ma również inne elementy, które powinny zajmować określone miejsce w jej strukturze. Na szczęście odpowiednie uporządkowanie poszczególnych części pracy nie jest…

Jednym z pierwszych kroków, które musimy podjąć aby napisać pracę magisterską jest przegląd literatury dotyczącej wybranego przez nas tematu oraz wybór tych pozycji, które najbardziej nam się przydadzą. Zadanie to pozornie nie zalicza się do zadań trudnych. Niestety nie zalicza się też ono do zadań nieuciążliwych. Warto jednak podkreślić, że zbieranie bibliografii jest niezwykle istotne zarówno dla strony merytorycznej pracy, jak i dla ogólnego wrażenia, jakie nasza praca wywrze na…