Praca dyplomowa – jak wybrać temat.

31 marca 2020

gallery

Praca dyplomowa – jak wybrać temat

Praca dyplomowa. Pierwszym krokiem do jej napisania jest wybór i sformułowanie jej tematu. Mając w perspektywie żmudne tworzenie treści kolejnych rozdziałów i obronę stworzonego przez nas dzieła zadanie to jawi się jako najłatwiejsza część procesu uzyskania wykształcenia. Każdy z nas musi jednak pamiętać, że to właśnie od wyboru tematu w dużym stopniu zależy nasz końcowy sukces. Odpowiednio dobrany temat gwarantuje bowiem nie tylko wysoką jakość napisanej przez nas pracy, ale również jej terminowe ukończenie.

Istnieje kilka możliwych dróg wyboru tematu pracy magisterskiej lub licencjackiej. Pierwszą z nich jest odgórne narzucenie problematyki badawczej przez promotora. Czasem można też wybrać jedno z wielu zagadnień przez niego proponowanych. W niektórych przypadkach temat pracy jest warunkowany ogólnym profilem seminarium. W takiej sytuacji wybieramy go osobiście, jednak musimy trzymać się preferowanej problematyki. Bardzo często możemy również sami wystąpić z propozycją opracowania określonego zagadnienia zgłaszając się do promotora, który zajmuje się tą tematyką. Rzeczą oczywistą jest fakt, że samodzielne wybranie tematu pracy jest trudniejsze niż zaakceptowanie jednej z propozycji promotora. Z drugiej strony formułując własny temat zyskujemy możliwość poruszenia zagadnień nam najbliższych.

Wybór tematu

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że praca dyplomowa właściwie nie ma ogólnych zasad regulujących wybór jej tematu. Można jednak wyróżnić kilka czynników, które warto wziąć w tej kwestii pod uwagę.

1.

Pierwszym z nich są nasze zainteresowania. Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem jeśli napiszę, że najlepiej wybrać temat, który pokrywa się z naszymi pasjami. Jeśli jednak nie jest to możliwe, można zdecydować się na pracę, której zakres merytoryczny chociaż „zahacza” o nasze hobby lub przynajmniej wybrać temat dotyczący interesujących zagadnień, którym jednak nie poświęcaliśmy do tej pory uwagi. Wówczas pisanie będzie dla nas przyjemnością, a cały proces uzyskania wyższego wykształcenia stanie się niemal całkowicie bezbolesny.

2.

Drugim nie mniej ważnym elementem jest realna ocena naszych możliwości. Każda praca dyplomowa ma ściśle określone cele dydaktyczne – przede wszystkim ma sprawdzać nasze umiejętności i wiedzę. Nie oznacza to, że wybrany przez nas temat naszej pracy ma być mało ambitny. Bez przeszkód może on poruszać kwestie wyjątkowo trudne lub zupełnie odkrywcze, jednak warto wówczas ograniczyć jego zakres merytoryczny. Tylko wtedy będziemy bowiem w stanie zrealizować go w wyznaczonym na to czasie. Ponadto trzeba także mieć na uwadze nasze własne uzdolnienia i ograniczenia. Jeżeli jesteśmy leniwi i żaden sposób nie jest w stanie nas zmobilizować do wyjątkowo wytężonej pracy, warto odpuścić sobie tematy wymagające na przykład przeprowadzenia skomplikowanych i bardzo szczegółowych badań lub sprowadzania dużej ilości zagranicznej bibliografii.

3.

Kolejnym, równie istotnym czynnikiem jest dostępność literatury przedmiotu. Bez odpowiednich publikacji napisanie dobrej pracy nie będzie możliwe. Co więcej w tym przypadku liczy się nie tylko jakość, ale także ilość uwzględnionych książek. Duża liczba pozycji w bibliografii wskazuje, że udało nam się dogłębnie zbadać literaturę dotyczącą danego zagadnienia. W tym celu warto korzystać nie tylko z bibliotek uniwersyteckich, ale również z bibliotek internetowych oraz internetowych baz danych, w których można znaleźć publikacje obcojęzyczne.

Jeżeli zamierzamy podjąć się napisania pracy badawczej trzeba też sprawdzić wcześniej, czy firma lub zakład, w którym planujemy przeprowadzić badania będzie chętny do nawiązania z nami współpracować. Często bowiem przedsiębiorstwa (z różnych przyczyn) nie mają czasu ani chęci żeby taką współpracę nawiązać.

Nie wolno także zapominać o tym, że w kontekście sprecyzowania tematu pracy bardzo ważny jest wybór promotora. W tym wypadku istotny jest zarówno obszar naukowych zainteresowań wybranego pracownika uczelni, jak i jego stosunek do studenta. Warto tutaj zaznaczyć, że nie należy się zniechęcać do osób wymagających – takie podejście może nam tylko wyjść na dobre.

Formułowanie tematu

Kiedy już wiemy o czym chcemy pisać, możemy przystąpić do sformułowania tematu. Aby nie tracić zbędnego czasu na jego poprawianie i przeredagowywanie można zastosować się do kilku zasad.

Przede wszystkim temat powinien być zrozumiały. Można go potraktować jako swoiste mini streszczenie pracy i zapowiedź zagadnień ujętych w niej treści. Dlatego też najlepiej bezpośrednio napisać, co zamierzamy badać.

Dobrze widziane są również tematy o dość wąskie. Napisana przez nas praca zrobi dobre wrażenie tylko wtedy, gdy wyczerpie analizowane zagadnienie. Jeśli zatem wybrany przez nas temat jest zbyt szeroki, skupmy się na omówieniu jednego z jego aspektów lub ograniczmy zakres chronologiczny, badawczy albo terytorialny.

Formułując temat pracy warto także zwrócić uwagę na ciekawy, ale jednocześnie naukowy sposób prezentacji analizowanego przez nas zagadnienia. W tym wypadku wiele zależy od naszej inwencji. Można bowiem stworzyć mało interesującą pracę o ulubionym kabarecie lub zjawisku tatuowania ciała i niezwykle porywającą dysertację dotyczącą twórczości Stefana Żeromskiego.

Właściwy wybór tematu pracy wymaga dokładnego przemyślenia, ponieważ każda zmiana tematu lub koncepcji pracy jest kłopotliwa i najprawdopodobniej będzie nas kosztować wiele nerwów (szczególnie jeśli proces pisania pracy jest już zaawansowany). Dlatego w obliczu jakichkolwiek wątpliwości warto oszczędzić sobie stresów i zasięgnąć rady kolegów z wyższych lat, rodziców lub zaufanych wykładowców, a następnie zrobić pierwszy krok do uzyskania wyższego wykształcenia i zabrać się za pisanie pracy.

Zajdziesz nas również w zakładkach google

Zobacz nasz poprzedni artykuł o tym jak napisać esej.

Pomoc w pisaniu prac także na grupie.